Kontakt
Biuro
Na ten adres mo_na wysy_a_ wszelkie pytania,
a tak_e sprawy niezwi_zane z zamówieniami
Na ten adres mo_na wysy_a_ pliki z zamówieniami
WIZYTÓWKA FIRMY
Agencja Reklamy Kameleon
Ma_gorzata Kowalska
ul.Francuska 52
65-001 Zielona Góra
NIP 612 105 45 29
Rachunek bankowy
na ten rachunek nale_y dokona_ p_atności
28 1020 2137 0000 9202 0104 6325
Telefon
dla po_ącze_ stacjonarnych +48 68 453 81 46
dla po_ącze_ komórkowych +48 602 532 755
Numer GG

    ZIELONA GÓRA!!!     ZIELONA GÓRA!!!      ZIELONA GÓRA!!!